THANH TOÁN TÊN MIỀN - BOZ.VN

Thanh Toán Tên Miền

Hướng Dẫn Sử Dụng

Bước 1: Nhập Tên Miền Muốn Đặt
  • VD: boz (không nhập đuôi miền)

Bước 2: Chọn Đuôi Miền

Bước 3: Thời Hạn Mua

Bước 4: Nhập NS CLF Của Bạn ( Mỗi NS cách nhau bằng dấu | )
  • VD: alec.ns.cloudflare.com | karina.ns.cloudflare.com