CHÍNH SÁCH - BOZ.VN

Chính Sách Bảo Hành

Chúng Tôi Hỗ Trợ Fix Lỗi Nếu Do Code Gây Ra Ví Dụ Như: Code Bị Bug, Code Không Dùng Được,...

Chúng Tôi Từ Chối Bảo Hành Trong Trường Hợp Quý Khách Tự Gây Ra Lỗi Ví Dụ Như: Code Thêm 1 Số Chức Năng Riêng Và Xảy Ra Lỗi, Edit Giao Diện Và Xảy Ra Lỗi,...

Không Hỗ Trợ Và Bảo Hành Đối Với Trường Hợp Quý Khách Dùng Code Được Mua Ở Bên Thứ 3 Hoặc Mã nguồn Được Share

Không Hỗ Trợ Trường Hợp Quý Khách Sử Dụng Code Của Chúng Tôi Để Lừa Đảo, Chiếm Đoạt Tài Sản Nhằm Trục Lợi

Không Hỗ Trợ Trường Hợp Quý Khách Chia Sẻ Code, Bán Lại Code Cho Người Khác

Không Hỗ Trợ Trường Hợp Quý Khách Xoá Hoặc Sửa Thông Tin Bản Quyền Trong Code


Chính Sách Hỗ Trợ

Mã Nguồn Chính Chủ Không Chứa Mã Độc, KeyLog, BackDoor,...

Giao Toàn Bộ Mã Nguồn Để Chỉnh Sửa Riêng

Hỗ Trợ Cài Đặt Dành Cho Người Không Chuyên

Bảo Hành Khi Có Lỗi Do Mã Nguồn


Chính Sách Mua Hàng

Chúng Tôi Chỉ Nhận Thanh Toán Qua: Ngân Hàng Nội Địa, Ví Điện Tử Momo,...

Trường Hợp Quý Khách Thanh Toán Qua Thẻ Cào, Chúng Tôi Sẽ Thu Thêm Phí Chiết Khấu

Mua Mã Nguồn Vui Lòng Thanh Toán Trước 100%, Thuê Code Theo Yêu Cầu Vui Lòng Thanh Toán Trước 50%


HDSD Mã Nguồn Của Chúng Tôi

Quý Khách Chỉ Cần Upload Mã Nguồn Lên HOSTING Hoặc Các Loại Lưu Trữ Và Tiến Hành Config Database Rồi Đưa Vào Sử Dụng